Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.albumyiramki.pl

    umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Oferta dotyczy zakupu albumów i ramek na zdjęcia

2. Sklep www.albumyiramki.pl jest prowadzony przez firmę:
GALRENO Paweł Jagustyn
35-322 Rzeszów ul. ks. Jana Stączka 31

NIP 815-164-11-84

3.Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

Adres do korespondencji: taki jak siedziba firmy
tel. : +48 602613409     
w godz. 8.00 - 14.00 w poniedziałki, środy i piątki
e-mail: biuro@marfot.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.albumyiramki.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma Galreno zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego. 

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.marfot.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma Galreno wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma nie prowadzi sprzedaży bezpośrednej.

 

14.( Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

klient zawierający umowę na odległość (kupując produkt przez sklep internetowy) ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni (od daty zawarcia umowy). Konsument wysyła odpowiednie oświadczenie, a kolejno w ciągu 30 dni ma obowiązek odesłać zakupiony towar. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

III. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia wadliwości towaru należy zgłosić ten fakt sprzedawcy. Najlepiej w formie mailowej na adres biuro@marfot.pl  opisując na czym polega problem (lub ilustrując zdjęciami)

Sposób postępowania reklamacyjnego,

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru  

   Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego proponujemy do wyboru 3 formy załatwienia sprawy :

   1. wymianę towaru na nowy egzemplarz (po wcześniejszym otrzymaniu zwrotu wadliwego)

   2. zwrot kwoty wartości wadliwego towaru (po wcześniejszym otrzymaniu zwrotu wadliwego)

   3. obniżkę ceny towaru proporcjonalną do występującej wady

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zostaną zwrócone po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz opis przyczyny reklamacji.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IV. Zwroty

2. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14-dni od daty otrzymania towaru

Sklep dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni kalendarzowych

Koszt odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi przez Sklep.

podstawa prawna

ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

V. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje  się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupującyma w możliwość  wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.